Đời Sống

4 trường hợp cán bộ, công chức được phép từ chối tiếp công dân

Nếu như công dân thuộc 4 trường hợp dưới đây thì các cán bộ, công chức hoàn toàn được phép từ chối tiếp đón.

Theo Điều 4 của Luật tiếp công dân năm 2013, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại và tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân: Giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, nơi tiếp công dân bao gồm Trụ sợ tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân hoặc nơi làm việc khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân bố trí và phải được thông báo công khai hoặc thông báo trước cho người được tiếp.

Ngoài ra, người tiếp công dân được từ chối tiếp công dân trong những trường hợp sau:

1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích.

2. Người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

3. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.

4. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết theo đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

4 trường hợp cán bộ, công chức được phép từ chối tiếp công dân 14 trường hợp cán bộ, công chức được phép từ chối tiếp công dân. Ảnh: Internet

Cùng với đó, theo quy định tại Điều 6 của luật này, đối với cán bộ, công chức tiếp dân sẽ bị nghiêm cấm thực hiện những hành vi sau:

1. Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh.

2. Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, cung cấp.

3. Phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.

4. Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để gây rối trật tự công cộng.

4 trường hợp cán bộ, công chức được phép từ chối tiếp công dân 1Nhiều thông tin bổ ích liên quan đến cán bộ công chức. Ảnh: Internet

5. Xuyên tạc vu khống, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân.

6. Đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp công dân người thi hành công vụ.

7. Kích động cưỡng ép, dụ dỗ, lôi kéo mua chuộc người khác tập trung đông người tại nơi tiếp công dân.

8. Vi phạm các quy định khác trong nội quy, quy chế tiếp công dân.

Minh Di (tổng hợp)
Nguồn bài viết: Tin Mới

Back to top button
Close