Xã Hội

Báo chí truyền thống phải định hướng thông tin mạng xã hội

 Tại Hội nghị toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra sáng 19/4 tại TP Cần Thơ, nhiều đại biểu kiến nghị Đảng và Nhà nước, Hội Nhà báo Việt Nam cần phát huy vai trò của báo chí truyền thống để định hướng thông tin mạng xã hội; không để mặt trái mạng xã hội bùng phát tin xấu, độc, khó kiểm soát như hiện nay.

Siết chặt đạo đức người làm báo

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam – báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam cũng như kết quả hoạt động của Hội trong năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2019.

Theo đó, năm 2018, Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Có thể khẳng định, năm 2018, là năm hoạt động Hội có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, với nhiều sự kiện nổi bật, góp phần nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, hiệu quả của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Báo chí truyền thống phải định hướng thông tin mạng xã hội - 1

Nhà báo Thuận Hữu – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Thường trực Hội phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin-Truyền thông, tổ chức các kỳ giao ban báo chí hàng tuần tại Trung ương, phối hợp với các Bộ, ban, ngành và địa phương để chỉ đạo và quản lý có hiệu quả các cấp Hội, thông qua đó đã phát huy được sức mạnh đồng thuận của hệ thống tổ chức Hội và hội viên, động viên đội ngũ người làm báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tích cực xây dựng tổ chức Hội phát triển vững mạnh.

Năm 2019, Hội Nhà báo Việt đề ra 16 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tiến tới Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Quán triệt việc thực hiện Quy hoạch báo chí đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Thực hiện nghiêm Luật Báo chí 2016, 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội người làm báo Việt Nam; Báo cáo Ban Bí thư về việc phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương triển khai công tác tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”…

Báo chí truyền thống phải định hướng thông tin mạng xã hội - 2

Ngoài các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung ương và địa phương còn có khoảng 500 đại biểu là hội viên các Hội Nhà báo tỉnh thành tới dự.

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội Nhà báo Việt Nam

Ông Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – đánh giá rất cao sự đóng góp tích cực và có hiệu quả của giới báo chí và tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam… Nhiều nhà báo đã trở thành những tấm gương sáng, nỗ lực quên mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ sự quản lí chặt chẽ của Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo các tỉnh thành đã khắc phục tình trạng “Sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ”… góp phần tạo chuyển biến mới trong hoạt động của Hội.

Tuy nhiên, hoạt động báo chí và Hội Nhà báo vẫn còn những hạn chế, như: một số cơ quan báo chí hoạt động, thông tin không đúng với tôn chỉ, mục đích, thông tin không phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân; tình trạng chạy theo yếu tố thương mại, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, đưa tin một chiều, giật gân, câu khách; một số nhà báo viết bài thiếu tính xây dựng, thể hiện quan điểm tiêu cực trên mạng xã hội; một số văn phòng đại diện, phóng viên, cộng tác viên hoạt động không đúng chức năng, nhiệm vụ, gây tác động xấu đến dư luận xã hội.

Báo chí truyền thống phải định hướng thông tin mạng xã hội - 3

Ông Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trước những biểu hiện đó, ông Trần Thanh Mẫn lưu ý các cơ quan báo chí và người làm báo cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình và lưu ý 5 nội dung trọng tâm:

Thứ nhất: Giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, nêu cao tinh thần cách mạng… Báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, chủ động bác bỏ những nội dung bôi nhọ, bịa đặt vu khống, gây chia rẽ nội bộ, làm mất đoàn kết trong Đảng và trong xã hội…

Thứ hai: Báo chí cần chú trọng tuyên truyền về mặt tốt, mặt tích cực, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng người dân vào những giá trị chân, thiện, mỹ, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, củng cố niềm tin, sự phấn khởi, lạc quan trong xã hội, tạo động lực tinh thần, thúc đẩy công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Thứ ba: Hội Nhà báo Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp của những người làm báo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, động viên, cổ vũ người làm báo hoàn thành tốt trọng trách của mình… 

Thứ tư: Chú trọng công tác chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ  giỏi… Các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm các hành vi cản trở, đe dọa, xâm phạm với mọi hình thức đối với nhà báo trong thực thi nhiệm vụ.

Báo chí truyền thống phải định hướng thông tin mạng xã hội - 4

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong báo chí đồng hành cùng Mặt trận trong việc thực hành, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

Thứ năm, Báo chí tiếp tục phản ánh sâu rộng hơn nữa công tác vận động, tập hợp, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kịp thời thông tin về tình hình đời sống nhân dân, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương, hải đảo, vùng bị thiệt hại do thiên tai.

Ông Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn báo chí đồng hành cùng Mặt trận trong việc thực hành, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trên, Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng cần chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, các vị ủy viên Ban Chấp hành cần nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, chủ động phối hợp chặt chẽ để triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Đại hội X và các nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Kế hoạch công tác năm 2019 của Hội Nhà báo Việt Nam.

Nguyễn Hành

Nguồn bài viết: Dân Trí

Thẻ
Back to top button
Close