Xã Hội

Bộ Quốc phòng lấy phiếu tín nhiệm chức danh Thứ trưởng

 Sáng 26/3, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTW) và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

bo-quoc-phong3.jpg

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Đại Tướng Lương Cường, Thượng tướng Phan Văn Giang (đi đầu) và các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và nhiều lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các cán bộ là Ủy viên Ban thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhằm thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và Quy định số 19 của Quân ủy Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy, cán bộ chỉ huy quản lý trong QĐND Việt Nam.

bo-quoc-phong1.jpg

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị.

Đây là một chủ trương đúng đắn mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã đề ra, được đông đảo đảng viên, cán bộ và nhân dân quan tâm, đồng tình, ủng hộ, qua đó nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động giám sát của các tổ chức đối với cán bộ, giúp người tham gia lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố, công khai tại hội nghị sẽ được sử dụng đúng mục đích, nghiêm cấm các biểu hiện lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để vận động, lôi kéo, có hành vi tác động làm sai lệch mức độ tín nhiệm, làm tổn hại uy tín của tập thể và cá nhân, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, việc lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý công tác cán bộ, đề cao được trách nhiệm của tập thể và cá nhân tham gia lấy phiếu tín nhiệm; lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc, lấy kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá các mức độ tín nhiệm cán bộ.

Theo báo cáo của Tổng cục Chính trị, lần đầu tiên, QUTW quy định tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các cán bộ cấp ủy viên và cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp trong toàn quân.

bo-quoc-phong2.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo kế hoạch, trong tháng 3 này, các đơn vị từ cấp cơ sở đến QUTW sẽ tổ chức xong việc lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. Đến nay, theo báo cáo của Tổng cục Chính trị và theo dõi của Quân uỷ Trung ương, việc lấy phiếu tín nhiệm vừa qua của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch, đúng quy định, giúp cấp ủy các cấp có thêm thông tin để đánh giá, xem xét, bố trí, sử dụng cán bộ có phẩm chất, năng lực và tín nhiệm.

Tuấn Hợp

 

 

 

Nguồn bài viết: Dân Trí

Back to top button
Close