Xã Hội

Chánh Thanh tra thành phố Sầm Sơn bị đề nghị kiểm điểm

 Nhiều lĩnh vực trọng điểm chưa được thanh tra; qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm, nhưng không kiến nghị xử lý; phát hiện sai phạm về kinh tế phải thu hồi, nhưng lại giao cho đối tượng được thanh tra đi thu hồi… Đó là những tồn tại của Thanh tra thành phố Sầm Sơn.

Mới đây, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đã yêu cầu Thành ủy thành phố Sầm Sơn chỉ đạo UBND thành phố kiểm điểm Chánh Thanh tra thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu kết luận thanh tra chung chung. 

Chánh Thanh tra thành phố Sầm Sơn bị đề nghị kiểm điểm.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, Thanh tra thành phố Sầm Sơn chỉ thực hiện được 2 cuộc thanh tra về kinh tế – xã hội. Trong đó, có nhiều lĩnh vực trọng điểm chưa được tiến hành thanh tra như: Thực hiện chương trình mục tiêu; thu, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; quản lý, sử dụng đất đai; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện chính sách xã hội.

Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm nhưng Thanh tra thành phố Sầm Sơn đã không kiến nghị xử lý hoặc kiến nghị xử lý không đúng với tính chất và mức độ sai phạm, nhất là đối với các cá nhân có liên quan.

Bên cạnh đó, qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế phải thu hồi, nhưng lại không ra quyết định thu hồi tiền sai phạm về tài khoản chờ xử lý mà lại giao cho đối tượng được thanh tra đi thu hồi, trái với quy định của Luật Thanh tra.

Không những thế, kiến nghị biện pháp xử lý các sai phạm về kinh tế của Thanh tra thành phố Sầm Sơn không chính xác, không đảm bảo tính khả thi, làm giảm hiệu lực, hiệu quả thanh tra.

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thanh tra thành phố Sầm Sơn chưa nghiêm túc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán đối với một số trường hợp. Để kéo dài nhất là việc chỉ đạo giải quyết các vi phạm đối với 7 kết luận Thanh tra được UBND huyện Quảng Xương bàn giao khi các đơn vị hành chính được sát nhập về thành phố Sầm Sơn.

Cùng đó, việc xử lý hành chính, về Đảng đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm theo thanh tra là quá chậm.

Từ đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị Ban Thường vụ thành phố Sầm Sơn tăng cường lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn…

Đồng thời, chỉ đạo UBND thành phố Sầm Sơn cần nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, nếu phát hiện sai phạm trong quá trình thanh tra thì phải tập trung làm rõ, kết luận cụ thể và xử lý theo đúng quy định, đảm bảo tính khả thi. Nếu sai phạm về kinh tế phải thu hồi thì ra quyết định thu hồi tiền, tài sản theo quy định, đồng thời phải kết luận rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, tập trung tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm tại các kết luận Thanh tra của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách, đóng góp, thu chi tài chính…

Kiểm điểm Chánh Thanh tra thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu kết luận thanh tra chung chung, chất lượng kém làm ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu lực trong công tác thanh tra và thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu xử lý sau kết luận thanh tra, nhất là số kết luận thanh tra từ UBND huyện Quảng Xương chuyển về.

 Chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác thanh tra kinh tế – xã hội đã chỉ ra theo kết luận này, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) kết quả thực hiện.

Duy Tuyên

Nguồn bài viết:
Báo Dân Trí

Thẻ
Back to top button
Close