Đời Sống

Chính thức tăng lương cơ sở từ 1/7/2020

Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, trong đó tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2020.

Chính thức tăng lương cơ sở từ 1/7/2020 193,37% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2020. Ảnh: Vietnamnet

Theo tin tức từ Vietnamnet, Zing.vn, 93,37% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2020 là 1,5 triệu tỷ đồng và tổng chi ngân sách là 1,7 triệu tỷ đồng, mức bội chi là khoảng 234.800 tỷ đồng, tương đương 3,44% GDP.  Trong đó, bội chi ngân sách TƯ là 217.800.000 triệu đồng, tương đương 3,2%GDP; bội chi ngân sách địa phương là 17.000.000 triệu đồng, tương đương 0,24%GDP. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 488.921.352 triệu đồng.

Về điều chỉnh lương, Quốc hội đã thông qua đề xuất tăng lương của Chính phủ từ ngày 1/7/2020. Mức lương tăng thêm 110.000 đồng, nâng lương từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, mức tăng cao nhất trong 8 năm qua.

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bảo Linh (tổng hợp)
Nguồn bài viết: Tin Mới

Thẻ
Back to top button
Close