Xã Hội

Đà Nẵng: Một sở nhận 100% ý kiến không hài lòng bộ phận Một cửa

 Qua khảo sát, 100% ý kiến không hài lòng thái độ công chức ở bộ phận Một cửa – tiếp nhận, hướng dẫn xử lý thủ tục hành chính công – của Sở Công thương Đà Nẵng.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng thông tin như trên tại ngày họp đầu tiên (6/7) kỳ họp giữa năm 2020 của HĐND thành phố.

Đà Nẵng: Một sở nhận 100% ý kiến không hài lòng bộ phận Một cửa - 1

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp của HĐND TP Đà Nẵng, tỷ lệ công dân, tổ chức không hài lòng đối với dịch vụ hành chính công còn tương đối cao.

Cụ thể, theo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp  chế HĐND TP Đà Nẵng, qua khảo sát mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công cho thấy, tỷ lệ công dân, tổ chức không hài lòng do phải tốn chi phí không chính thức, do thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại bộ phận tiếp nhận, do phải đi lại nhiều lần, thời gian trả không đúng quy định còn tương đối cao. Tỷ lệ ý kiến không hài lòng đối với từng lý do ở các công sở cụ thể như sau: 

Không hài lòng do phải tốn chi phí không chính thức ở Cục Thuế: 33,33%; Sở Y tế: 1,41%, Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất 7,32%.

Không hài lòng thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại bộ phận tiếp nhận, hướng dẫn xử lý thủ tục hành chính công của Sở Công Thương: 100%; Cục Thuế: hơn 83%, Sở Kế hoạch đầu tư: hơn 33%, UBND phường Hòa Cường Bắc: hơn 33%, UBND phường Thanh Khê Đông: hơn 12%.

Không hài lòng do phải đi lại nhiều lần ở Cục Thuế: hơn 66%, Sở Kế hoạch và Đầu tư: hơn 33%, UBND phường Hòa Cường Bắc: gần 17%; do thời gian trả không đúng quy định: UBND quận Liên Chiểu: 20%; Cục Thuế: gần 17%.

Ngoài ra, về tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng còn  báo cáo tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm. Một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa thực hiện quyết liệt các nội dung công việc do lãnh đạo thành phố giao; nhiều nhiệm vụ được giao quá hạn nhưng chưa hoàn thành. Việc giải quyết hồ sơ của công dân, tổ chức trễ hạn còn nhiều nhưng thực hiện văn hóa xin lỗi chưa thật sự nghiêm túc, đầy đủ. 

Đáng chú ý, tình trạng hội họp dày đặc tuy có giảm nhưng chưa đáng kể. Ban Pháp chế HĐND TP dẫn số liệu thống kê của Sở Nội vụ cho thấy, trong năm 2019 có gần 11.200 cuộc họp, tổng thời gian dành cho việc tổ chức họp là 180.000 giờ, tương ứng 22.500 ngày làm việc.

Theo đó, Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng đề nghị thành phố cần cải tiến chế độ hội họp, tăng cường tổ chức họp trực tuyến; sớm ban hành Đề án họp trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, nguồn lực. 

Tâm An

Nguồn bài viết: Dân Trí

Thẻ
Back to top button
Close