Giáo Dục

ĐH Đà Nẵng lần đầu làm việc chung với hai đại học quốc gia

 Ngày 23/8, lần đầu tiên, Đại học (ĐH) Đà Nẵng đã có buổi làm việc chung với hai ĐH Quốc gia Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Sự kiện là bước khởi đầu, mở ra nhiều cơ hội kết nối, hợp tác giữa các đại học hàng đầu cả nước vì sự phát triển vùng và đất nước.

ĐH Đà Nẵng lần đầu làm việc chung với hai đại học quốc gia - 1

ĐH Đà Nẵng vừa có buổi làm việc chung lần đầu tiên với hai ĐH Quốc gia Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các ĐH đã chia sẻ nhiều ý tưởng, kinh nghiệm và cho thấy tiềm năng hợp tác to lớn trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học giải quyết những vấn đề cấp thiết vì sự phát triển của vùng và đất nước; Phối hợp góp ý, phản biện và xây dựng các chính sách của ngành để thực hiện Luật Giáo dục ĐH sửa đổi; Xây dựng các đề án hợp tác trao đổi giảng viên, sinh viên, tổ chức các hội nghị khoa học quốc gia, quốc tế, các dự án nghiên cứu chung.

Đặc biệt là sự phối hợp của 3 ĐH trong dự án của Ngân hàng Thế giới theo chủ trương của Chính phủ trong quá trình đầu tư cho các dự án xây dựng ĐH Quốc gia, ĐH Vùng tại ba miền để trở thành “ba trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ uy tín của quốc gia và quốc tế”

Chiều 22/8, cũng tại Đà Nẵng, ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã có lễ ký kết hợp tác với Ban Kinh tế Trung ương.

ĐH Đà Nẵng lần đầu làm việc chung với hai đại học quốc gia - 2

Lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và hai ĐH Quốc gia Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Ba bên đã ký kết chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học tập trung vào các nội dung: Mô hình phát triển kinh tế-xã hội và kinh doanh mới và mô hình tăng trưởng kinh tế; dự báo phát triển kinh tế-xã hội, phát triển và liên kết vùng, liên kết ngành, cụm ngành, đặc biệt là cụm liên kết đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số quốc gia, xây dựng và phát triển kinh tế số.

Đồng thời, phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất đường lối, chủ trương về kinh tế-xã hội; tham gia ý kiến, thẩm định các báo cáo, đề án kinh tế-xã hội trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trao đổi tài liệu thông tin, tài liệu khoa học.

Khánh Hiền

Nguồn bài viết: Dân Trí

Tags

Related Articles

Back to top button
Close