Xã Hội

Đơn vị nào được tuyển dụng viên chức với người đủ 15 tuổi?

 Dự thảo Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức bổ sung quy định về trường hợp đặc thù, cho phép tuyển dụng những người có độ tuổi thấp hơn 18…

Đơn vị nào được tuyển dụng viên chức với người đủ 15 tuổi? - 1

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao có thể tuyển dụng viên chức với người đủ 15 tuổi. (Ảnh minh họa)

Theo dự thảo Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến rộng rãi, khi tuyển dụng viên chức, các đơn vị sự nghiệp có thể bổ sung các điều kiện khác (ngoài các điều kiện quy định trong Nghị định) đối với các vị trí việc làm, nhưng những điều kiện này không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

 

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định về trường hợp đặc thù, cho phép tuyển dụng những người có độ tuổi thấp hơn 18 nhưng phải từ đủ 15 trở lên đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.Giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng

 

Dự thảo Nghị định điều chỉnh quy định về thẩm quyền tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, theo đó thẩm quyền tuyển dụng viên chức được quy định rõ cho người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, thay vì giao thẩm quyền này cho cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập như quy định pháp luật trước đây. Việc điều chỉnh quy định này nhằm tăng trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan cấp trên của đơn vị sự nghiệp trong tuyển dụng viên chức.

 

Bộ Nội vụ đề nghị rà soát để quy định về việc giảm thiểu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng.

 

Lý do của việc giảm thiểu chứng chỉ ngoại ngữ là hiện nay chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của sinh viên tốt nghiệp các trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cử nhân đều yêu cầu đáp ứng trình độ ngoại ngữ bậc 3. Đồng thời, tại các cơ sở giáo dục đại học hiện quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ đối với sinh viên khi tốt nghiệp theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg (về việc phê duyệt đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020), mà chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ đó phù hợp với yêu cầu về trình độ ngoại ngữ tương ứng với ngạch công chức tham gia dự tuyển.

 

Việc giảm thiểu chứng chứng tin học là do hiện nay yêu cầu sử dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục cũng như quy định việc tổ chức thi tuyển trên máy tính cũng đồng thời là bước kiểm tra kiến thức và kỹ năng sử dụng tin học.

 

Nghị quyết số 100/2019/QH14 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã yêu cầu tập trung thực hiện các giải pháp, khắc phục hạn chế và rà soát, hoàn thiện các quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng, thi, xét, nâng ngạch, thăng hạng viên chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhằm bảo đảm đánh giá đúng trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức và phù hợp với thực tiễn, gắn với vị trí việc làm.

 

Do vậy, Bộ Nội vụ cho rằng việc quy định người đăng ký dự tuyển có bằng tốt nghiệp tại cơ sở giáo dục chuyên nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học đã thực hiện chương trình đào tạo chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học mà tương ứng với yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học quy định tại tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển thì không yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nhằm mục tiêu giảm thiểu các quy định về hành chính, bảo đảm thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 của Quốc hội; đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục tăng cường triển khai Đề án ngoại ngữ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1400/QĐ-TTg.

 

So với quy định trước đây, dự thảo Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức cũng quy định rõ ràng hơn về Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức đối với trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức: Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức; Phó Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức.

 

Ngoài ra, để tăng cường hơn nữa tính minh bạch của kỳ tuyển dụng, thăng hạng viên chức, tránh tình trạng có người nhà, người thân tham gia Hội đồng, các ban giúp việc, dự thảo Nghị định bổ sung quy định không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của bên vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ hoặc con nuôi của người dự thi hoặc những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật, làm thành viên Hội đồng tuyển dụng, làm thành viên các Ban giúp việc của Hội đồng tuyển dụng, thăng hạng.

 

Trao quyền quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành cho các bộ, ngành, địa phương

 

Nhằm tăng cường quyền hạn và trách nhiệm của các bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức, dự thảo Nghị định bổ sung về quyền hạn của các bộ trong thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức, cụ thể: “Các bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức quy định cụ thể nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tại vòng 2 kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; quy định nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý”.

 

Dự thảo Nghị định cũng quy định trao quyền cho các bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bộ Nội vụ chỉ có vai trò tham gia ý kiến về nội dung đề án và chỉ tiêu tham dự thi hoặc xét thăng hạng.

 

Ngoài ra, để thực hiện việc thống nhất cách thức tổ chức thi thăng hạng viên chức, dự thảo Nghị định quy định về hình thức thi thăng hạng viên chức. Theo đó, việc tổ chức thi thăng hạng viên chức sẽ gồm 4 môn, môn kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ chuyên ngành.Dự thảo Nghị định bổ sung việc chuyển tiếp đối với viên chức, theo đó, đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2003, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức theo quy định tại Luật Viên chức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức, bảo đảm các quyền lợi, chế độ, chính sách về ổn định việc làm, chế độ tiền lương và các quyền lợi khác mà viên chức đang hưởng.

 

Đối với viên chức được tuyển dụng từ ngày 1/7/3003 đến ngày 1/1/2012, căn cứ thời gian công tác; hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập mà người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn đối với viên chức theo quy định của Luật Viên chức, để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay về việc xác định công chức, viên chức.

 

Vân – Tuấn

TTXVN

Nguồn bài viết: Dân Trí

Thẻ
Back to top button
Close