Giáo Dục

Hải Phòng: Siết chặt việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh THPT

 Sở GD&ĐT Hải Phòng vừa ban hành qui chế về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh THPT trên địa bàn.

Hải Phòng: Siết chặt việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh THPT - 1

Động thái này của Sở được cho là nhằm siết chặt, hạn chế việc quá tải về sĩ số cũng như đảm bảo chất lượng đầu vào của các trường THPT hệ công lập sau khi tuyển sinh.

Theo đó, công văn 1195/SGDĐT -TrH gửi các trường THPT, Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn về quy định về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THPT ngày 2/6 của Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng nêu rõ: căn cứ quyết định số 51/2020/QĐ-BGDĐT ngày 25/12 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT”; Căn cứ vào tình hình thực tế của giáo dục thành phố, Sở GD&ĐT Hải Phòng hướng dẫn việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THPT trên địa bàn như sau:

Việc chuyển trường được thực hiện công khai, đúng qui định, đảm bảo sĩ số học sinh.

Học sinh đang học tại các trường ngoài công lập không được chuyển đến các trường công lập. Học sinh tại các Trung tâm GDTX không được chuyển đến học tại các trường THPT công lập hoặc ngoài công lập. Học sinh đang học tại lớp không chuyên không được chuyển đến học lớp chuyên (chỉ tuyển bổ Sung học sinh vào lớp chuyên theo qui chế của trường THPT chuyên).

Không lợi dụng việc chuyển trường để làm thay đổi kết quả học tập và rèn luyện của học sinh hoặc ép buộc học sinh phải chuyển trường.

Hải Phòng: Siết chặt việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh THPT - 2

Sở GD&ĐT Hải Phòng vừa ban hành qui chế về việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh THPT trên địa bàn.

Học sinh đã trúng tuyển vào các lớp 10 trường THPT công lập phải theo học hết cấp tại trường đã trúng tuyển, trường hợp học sinh có sự thay đổi về hoàn cảnh và điều kiện trong quá trình học tập cần phải chuyển trường thì phải tuân thủ với điều kiện học sinh phải học ổn định ít nhất 1 năm tại trường THPT đã trúng tuyển và đáp ứng tất cả các điều kiện theo qui định bao gồm: điều kiện học sinh được chuyển trường, học sinh chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để chuyển trường, các trường tiếp nhận học sinh chuyển đến đảm bảo còn chỉ tiêu so với số lượng học sinh được giao chỉ tiêu đầu khóa học để tránh tình trạng vượt qua chỉ tiêu đã được thành phố giao và điểm đầu vào học sinh chuyển trường phải bằng hoặc lớn hơn trường chuyển đến).

Trường hợp đặc biệt không theo qui định trên, phải có ý kiến của Giám đốc Sở GD&ĐT.

An Nhiên

Nguồn bài viết: Dân Trí

Thẻ
Back to top button
Close