Xã Hội

Hàng loạt chính sách “sát sườn” có hiệu lực trong tháng 4

 Tăng gấp 3 lần lệ phí trước bạ với xe bán tải; Mỗi sạp hàng trong chợ đầu mối phải rộng tối thiểu 3m2; Chơi họ bắt buộc phải lập thành văn bản… là những chính sách gắn liền với đời sống người dân, có hiệu lực trong tháng 4/2019.

Quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua kho bạc

Thông tư 136 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước có hiệu lực từ ngày 1/4. Thông tư quy định rõ quy trình rút tiền mặt tại ngân hàng, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm ghi đầy đủ, chính xác thông tin của người nhận tiền mặt (cán bộ, công chức của đơn vị) trên các chứng từ đề nghị thanh toán gửi kho bạc nhà nước.

tienokie.jpg
Thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước được quản lý chặt

Kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước và kiểm soát thanh toán bằng tiền mặt theo chế độ quy định, nếu đủ điều kiện thì chuyển chứng từ rút tiền mặt theo quy trình thanh toán song phương điện tử đến ngân hàng thương mại nơi kho bạc nhà nước mở tài khoản để đề nghị ngân hàng thương mại cung cấp tiền mặt cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Trên chứng từ rút tiền mặt của kho bạc nhà nước phải ghi đầy đủ các thông tin về người nhận tiền.

Căn cứ chứng từ rút tiền mặt do kho bạc nhà nước chuyển đến và chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng nhận của lực lượng vũ trang hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người nhận tiền, ngân hàng thương mại nơi kho bạc nhà nước mở tài khoản làm thủ tục cấp tiền mặt cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (thông qua người nhận tiền của đơn vị); đồng thời, báo nợ cho kho bạc nhà nước theo quy trình thanh toán song phương điện tử giữa kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại.

Mỗi sạp hàng trong chợ đầu mối phải rộng tối thiểu 3m2

Thông tư 11 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lân thủy sản – yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm có hiệu lực từ ngày 1/4.

Quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ, địa điểm trong chợ thực hiện các hoạt động sơ chế, bảo quản, tập kết, mua bán các sản phẩm; bao gồm quầy hàng, sạp hàng, ki-ốt, cửa hàng được bố trí cố định trong phạm vi chợ theo thiết kế xây dựng, có diện tích quy chuẩn tối thiểu là 3 m2/điểm.

Sạp hoặc kệ hàng trưng bày thực phẩm tại điểm kinh doanh phải được bố trí, sắp xếp thích hợp, thuận tiện thực hiện các thao tác và không gây ô nhiễm cho sản phẩm. Đối với điểm kinh doanh sản phẩm động vật tươi sống, chiều cao sạp hoặc kệ hàng trưng bày tối thiểu 60 cm.

Chơi họ bắt buộc phải lập thành văn bản

Nghị định 19 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường có hiệu lực từ ngày 5/4, quy định rõ điều kiện làm chủ họ phải là người từ đủ mười tám tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Bộ luật dân sự. Trường hợp các thành viên tự tổ chức dây họ thì chủ họ là người được hơn một nửa tổng số thành viên bầu, trừ trường hợp các thành viên có thỏa thuận khác.

Thoả thuận về dây họ được thể hiện bằng văn bản. Văn bản thoả thuận về dây họ được công chứng, chứng thực nếu những người tham gia dây họ yêu cầu. Thỏa thuận này phải có đầu đủ thông tin của của chủ họ; số lượng thành viên họ; mức hưởng hoa hồng của chủ họ trong họ hưởng hoa hồng; lãi suất trong họ có lãi…

Tăng gấp 3 lần lệ phí trước bạ với xe bán tải

Nghị định 20 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140 về lệ phí trước bạ có hiệu lực từ 10/4. Thông tư nêu rõ, ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung tại điểm này.

Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (Ô tô pick-up chở hàng) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Hiện nay, lệ phí trước bạ với xe chở người từ 9 chỗ trở xuống hiện nay là từ 10 – 15%, tùy từng địa phương. Với mức thu lệ phí trước bạ bằng 60% mức thu của xe 9 chỗ trở xuống, thì lệ phí trước bạ với xe bán tải tới đây sẽ khoảng 6 – 9%, tăng gấp 3-4 lần so với mức 2% hiện nay.

Tổ chức, cá nhân đã được miễn hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy lần đầu, nếu chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác hoặc chuyển mục đích sử dụng mà không thuộc diện được miễn lệ phí trước bạ theo quy định thì tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu trên giá trị sử dụng còn lại của tài sản.

Quang Phong

Nguồn bài viết:
Báo Dân Trí

Thẻ
Back to top button
Close