Xã Hội

Hơn 130 hồ chứa không đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ

 Hàng trăm hồ chứa nước và đập thủy lợi trên địa bàn nhiều huyện của tỉnh Thanh Hóa không đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ năm 2019.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (NN&PTNT) Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn tỉnh này có 610 hồ chứa, 1.023 đập dâng, 885 trạm bơm (789 trạm bơm tưới, 59 trạm bơm tiêu và 37 trạm bơm tưới tiêu kết hợp) và 14 cống tiêu đầu mối lớn ra sông.

Hơn 130 hồ chứa không đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ - 1
Hơn 130 hồ chứa nước ở Thanh Hóa không đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ.

Trong đó, có 131 hồ chứa không đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ năm 2019, nằm trên địa bàn 16 huyện, thị xã, gồm 124 hồ chứa đã báo cáo mất an toàn trong năm 2018, 7 hồ chứa mất an toàn trong đợt kiểm tra công trình trước lũ năm 2019.

Cụ thể, có 2 hồ chứa nước lớn trên địa bàn 2 huyện; 15 hồ chứa nước vừa trên địa bàn 8 huyện và 114 hồ chứa nước nhỏ trên địa bàn 16 huyện.

Đối với đập dâng trên địa bàn tỉnh hầu hết là các đập nhỏ có chiều cao đập nhỏ hơn 5m; nhiều đập chưa được kiên cố, dễ bị hư hỏng, cuốn trôi khi có mưa, lũ. Trong đó, có 36 đập dâng tại 6 huyện bị hư hỏng không đảm bảo an toàn sau mùa mưa lũ năm 2018 (Lang Chánh 14 công trình, Ngọc Lặc 13 công trình, Quan Hóa 5 công trình, Như Xuân 3 công trình, Như Thanh 1 công trình).

Đối với các trạm bơm tiêu và tưới hầu hết được xây dựng từ những năm 1980, hệ số tiêu thiết kế thấp, công trình, máy móc, thiết bị lạc hậu và hư hỏng nặng nhưng vẫn chưa được nâng cấp cải tạo do thiếu nguồn kinh phí đầu tư nên hiệu suất bơm kém, tiêu hao nhiều điện năng, diện tích tiêu giảm so với thiết kế. 

Hơn 130 hồ chứa không đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ - 2
Sở NN&PTNT Thanh Hóa chỉ đạo UBND các huyện, các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi thực hiện công tác kiểm tra công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2019

Trước đó, ngày 21/3, Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 827/SNN&PTNT-TL chỉ đạo UBND các huyện, các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi thực hiện công tác kiểm tra công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2019.

Đến ngày 10/4, mới chỉ có 9 đơn vị gửi báo cáo, ngay trong ngày, Sở NN&PTNT đã có Công văn đôn đốc, trong đó đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Sở trước ngày 12/4/2019. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 25/30 đơn vị gửi báo cáo.

Sở NN&PTNT Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện: Quảng Xương, Nga Sơn, Quan Sơn, Mường Lát, Công ty TNHH MTV Sông Chu thực hiện nghiêm công tác kiểm tra công trình thủy lợi trước mùa mưa, lũ năm 2019, gửi báo cáo về Sở NN&PTNT để tổng hợp, báo cáo đầy đủ.

Đồng thời, có cơ chế chính sách hỗ trợ các tổ chức hợp tác dùng nước để đào tạo lực lượng quản lý công trình thủy lợi.

Bố trí nguồn kinh phí đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình, thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt quan tâm đầu tư các hồ, đập nhỏ mất an toàn.

Hỗ trợ kinh phí để xây dựng các cơ sở dữ liệu về hồ chứa đặc biệt là các hồ chứa nhỏ nhằm đảm bảo công tác thông tin, giám sát phục vụ quản lý, vận hành và phòng chống lụt bão.

Hơn 130 hồ chứa không đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ - 3

Sở NN&PTNT đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho hồ chứa nước và vùng hạ du.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2019, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho hồ chứa nước và vùng hạ du.

Đồng thời, vận hành thử các trạm bơm tiêu, cống tiêu, cửa van, thiết bị phục vụ xả lũ của các hồ chứa nước và bố trí đủ thiết bị dự phòng bảo đảm vận hành công trình trong mọi tình huống…

Duy Tuyên

 

Nguồn bài viết: Dân Trí

Thẻ
Back to top button
Close