Xã Hội

Khối lượng công việc quá lớn, TPHCM xin thêm 2 “sếp” Văn phòng đăng ký đất đai

 Văn phòng Đăng ký đất đai TP giải quyết công việc quá lớn, nên cán bộ, người lao động thường phải “tăng ca” làm ngoài giờ. Thời gian tới khối lượng công việc tiếp tục tăng, để đảm bảo hoạt động hiệu quả, UBND TP xin được bổ sung 2 Phó Giám đốc.

Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM đi vào hoạt động từ tháng 7/2015, trên cơ sở hợp nhất từ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP với 24 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện.

Ban đầu, Văn phòng Đăng ký đất đai TP có 5 phòng, tuy nhiên, do đặc điểm tình hình hoạt động nên Sở Tài nguyên – Môi trường cho thành lập thêm 2 phòng gồm: Phòng Kiểm tra thực hiện thủ tục đăng ký đất đai và Phòng Quản trị – dịch vụ.

Khối lượng công việc quá lớn, TPHCM xin thêm 2 “sếp” Văn phòng đăng ký đất đai - 1

Người dân đến làm thủ tục tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Thủ Đức

 

Hiện nay, Văn phòng Đăng ký đất đai TP có tổng cộng 7 phòng và 24 chi nhánh quận, huyện trực thuộc, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Ban Giám đốc có 3 người; toàn hệ thống có 1.188 người, gồm: biên chế là 541 người, lao động hợp đồng là 647 người.

Về công việc chuyên môn, từ khi hợp nhất đến năm 2018, Văn phòng Đăng ký đất đai TP đã giải quyết khoảng 2,2 triệu hồ sơ các loại như cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cập nhật biến động trang 3,4, thế chấp, xóa thế chấp, dự án… cho tổ chức và cá nhân.

Trong đó, khối lượng hồ sơ về đăng ký biến động cấp mới tăng lên qua các năm (trong khi số lượng nhân sự không thay đổi và các quy định về thời gian giải quyết hồ sơ giảm dần theo Nghị định mới) nhưng tiến độ giải quyết hồ sơ vẫn đảm bảo theo yêu cầu của tổ chức và người dân.

Do đó, áp lực giải quyết công việc đối với lãnh đạo, viên chức và người lao động của Văn phòng Đăng ký đất đai TP là rất lớn, thường xuyên tăng thời gian làm việc ngoài giờ.

Bên cạnh việc giải quyết các loại thủ tục hành chính về đất đai, Ban Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố quản lý số lượng lớn nhân sự và cơ sở vật chất trải rộng khắp địa bàn 24 quận, huyện.

Đồng thời, tham mưu cho Sở Tài nguyên – Môi trường trình UBND TP ban hành nhiều quy định, quy chế phối hợp trong công tác cấp giấy chứng nhận nhằm cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Hiện nay khó khăn lớn tại Văn phòng Đăng ký đất đai TP là số lượng Ban Giám đốc chỉ có 3 người, thực hiện giải quyết khối lượng công việc quá lớn. Dự kiến, trong thời gian tới khối lượng công việc sẽ tiếp tục tăng. Do đó, khả năng đáp ứng như hiện nay là rất khó.

Nhằm đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp cũng như đảm bảo nhiệm vụ được giao, UBND TP cho rằng cần phải bổ sung nhân sự lãnh đạo cho Văn phòng Đăng ký đất đai TP.

UBND TP đề nghị Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận thống nhất cho tăng thêm “chỉ tiêu”  2 Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP,  để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Quốc Anh

Nguồn bài viết: Dân Trí

Thẻ
Back to top button
Close