Xã Hội

Kiến nghị truy nộp gần 1 tỷ đồng từ trường Cao đẳng Cần Thơ

 Thanh tra TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa có Thông báo kết luận thanh tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tại Trường Cao đẳng Cần Thơ.

Trường Cao đẳng Cần Thơ, địa chỉ đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều
Trường Cao đẳng Cần Thơ, địa chỉ đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều

 

Kết quả thanh tra cho thấy, việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập còn một số bản kê khai chưa thực hiện theo đúng quy định tại Điều 4 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập “về biến động tài sản, thu nhập phải kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm”; chưa đúng mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập.

Cụ thể, không kê khai giá trị tài sản; không giải trình tài sản tăng, giảm; giải trình tài sản tăng, giảm chưa rõ; kê khai không đầy đủ theo mẫu; không ghi ngày, tháng hoàn thành bản kê khai; người kê khai ký từng trang không đầy đủ; người nhận bản kê khai ký từng trang không đầy đủ, không ghi chức vụ, chức danh… Việc thực hiện chấp hành chính sách pháp luật về chế độ tài chính – kế toán của Trường còn thiếu sót.

Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo Trường Cao đẳng Cần Thơ và các đơn vị có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm khắc phục những hạn chế, như: Việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm phải thực hiện kê khai đúng theo biểu mẫu, đồng thời khắc phục những hạn chế thiếu sót như nội dung kết luận đã nêu trên; quán triệt cho công chức, viên chức thực hiện nghiêm công văn chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ và công văn hướng dẫn của Thanh tra thành phố…

Việc thực hiện chấp hành chính sách pháp luật về chế độ tài chính – kế toán của Trường còn thiếu sót. Việc trích lập quỹ phát triển sự nghiệp kinh phí bồi thường sau đại học chưa đúng quy định với số tiền nhập quỹ sai là 137,2 triệu đồng. Công tác quản lý nghiệm thu khối lượng hoàn thành và biện pháp thi công công trình Trường mầm non thực hành Cao đẳng Cần Thơ chưa phù hợp theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng và Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Về xử lý tài chính, Thanh tra kiến nghị truy nộp tổng số tiền hơn 972 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố để chờ xử lý theo quy định. Trong đó, hơn 821 triệu đồng do Trường Cao đẳng Cần Thơ thực hiện nghĩa vụ thuế chưa đúng quy định, 137 triệu đồng từ việc trích lập quỹ từ kinh phí bồi thường sau đại học không đúng quy định…

Hoàng Tùng

 

Nguồn bài viết: Dân Trí

Thẻ
Back to top button
Close