Xã Hội

Năm 2020, Việt Nam sẽ “sạch” cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng?

 Tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vừa diễn ra, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh: “Đây là vấn đề cấp bách và quan trọng, cần phải có biện pháp xử lý kịp thời và triệt để, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân”.

Về kết quả xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đến nay có 407/439 cơ sở theo Quyết định số 64/2003 của Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để (chiếm tỷ lệ 92,71%); có 281/435 cơ sở theo Quyết định số 1788/2013 cơ sở đã hoàn thành xử lý triệt để (chiếm tỷ lệ 64,59%).

Năm 2020, Việt Nam sẽ sạch cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng? - 1

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân.

Trong số các cơ sở chưa hoàn thành, có 27/32 cơ sở theo Quyết định số 64 và 112/154 cơ sở theo Quyết định số 1788 thuộc khu vực công ích và trách nhiệm xử lý là của Nhà nước (chủ yếu là các bãi rác, bệnh viện và các khu khám chữa bệnh…).

Đối với các cơ sở này, Thủ tướng đã ban hành cơ chế hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước để xử lý triệt để nhằm thúc đẩy tiến độ xử lý.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã quan tâm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn. Tỷ lệ các cơ sở hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để đã có nhiều chuyển biến tích cực và góp phần giảm thiểu tác động của ô nhiễm tới cộng đồng.

Tuy vậy, các thành viên Ban chỉ đạo cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc dẫn đến vẫn còn các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích chưa xử lý do kinh phí ngân sách nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu; một số địa phương chưa quan tâm bố trí kinh phí đối ứng để triển khai thực hiện dự án. Một số cơ sở khu vực công ích khó khăn về kinh phí vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống xử lý chất thải…

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện các bộ, ngành chỉ đạo thực hiện các giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ để kiên quyết xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Sắp tới, Ban Chỉ đạo cần thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng kết hợp với kiểm tra việc xử lý chất thải rắn tại các địa phương, để nắm bắt tình hình thực tế.

Qua đó, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố có chỉ đạo thực hiện xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; xác định các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng chưa có trong danh mục để tiến hành đầu tư, xử lý kịp thời.

“Đây là vấn đề cấp bách và quan trọng, cần phải có biện pháp xử lý kịp thời và triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân. Phải phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”- ông Nhân nhấn mạnh.

Thế Kha

Nguồn bài viết: Dân Trí

Thẻ
Back to top button
Close