Giáo Dục

Nghệ An: Học sinh vùng khó không phải đóng tiền học buổi 2

 Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở bậc tiểu học sẽ được duy trì trên toàn tỉnh trên cơ sở thống nhất giữa phụ huynh và nhà trường về kinh phí thực hiện. Tuy nhiên, theo văn bản hướng dẫn mới, các trường ở vùng khó khăn sẽ không huy động đóng góp của phụ huynh học sinh để tổ chức buổi học thứ 2.

Liên Sở GĐ&ĐT, Sở Tài chính và Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 440 hướng dẫn việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các cơ sở giáo dục tiểu học từ năm học 2018-2019.

Nghệ An: Học sinh vùng khó không phải đóng tiền học buổi 2 - 1

Bắt đầu từ năm học 2018-2019, học sinh tại các vùng khó ở Nghệ An sẽ không phải đóng tiền học buổi 2.

Văn bản này quy định các trường xây dựng khung chương trình, kế hoạch giảng dạy cụ thể trên cơ sở nhu cầu của học sinh và tự nguyện của cha mẹ học sinh, các điều kiện về cơ sở vật chất, khả năng đáp ứng của đội ngũ giáo viên… để xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Nội dung chương trình buổi 2 phải bám sát chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, đồng thời xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài các môn học, hướng tới các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Thời lượng dạy học và hoạt động giáo dục khối 1, 2 bố trí từ 28 – 30 tiết/tuần; khối 3, 4, 5 bố trí từ 30 – 32 tiết/tuần, tối đa 7 tiết học/ngày.

Các trường học chủ động sắp xếp thời khóa biểu môn học và các hoạt động giáo dục khác một cách linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm, thực tế của mình, đảm bảo khoa học, phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh, ưu tiên quyền lợi của học sinh. Đặc biệt, không bố trí lịch học chính khóa vào buổi chiều đối với những lớp có học sinh không có nguyện vọng học 2 buổi/ngày.

Các trường căn cứ vào tình hình thực tế để lập dự toán thu, chi kinh phí trên nguyên tắc tự nguyện tham gia của phụ huynh học sinh, đảm bảo thu đủ bù chi, dân chủ, công khai, thỏa thuận mức đóng góp. Dự toán này phải gửi Phòng GD&ĐT phối hợp với Phòng Tài chính kế hoạch của huyện/thành/thị thẩm định, trình UBND cấp huyện phê duyệt.

Đối với các cơ sở giáo dục tiểu học thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, UBND huyện căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo và cân đối nguồn lực cho các cơ sở giáo dục đảm bảo việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, không huy động đóng góp của phụ huynh học sinh.

Phần kinh phí này được trả cho giáo viên trực tiếp dạy buổi 2, các chi phí lao công, bảo vệ, tiền điện nước, văn phòng phẩm và chi cho công tác quản lý.

Các huyện/thành/thị căn cứ các văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, số lượng người làm việc được UBND tỉnh giao để bố trí giáo viên phù hợp, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu đáp ứng yêu cầu thực tế tại địa phương. Các địa phương rà soát thực hiện giải quyết giáo viên dôi dư ở cấp THCS để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn giáo viên tiểu học theo quy định để bổ sung cho các cơ sở giáo dục chưa bố trí đủ giáo viên; giải quyết viên chức dôi dư ở các vị trí việc làm khác để bố trí đủ số lượng giáo viên tiểu học được UBND tỉnh giao.

Trước đó, bắt đầu vào năm học 2018-2019, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải gián đoạn do văn bản quy định về mức thu kinh phí không còn thực hiện. Bên cạnh đó, nhiều trường không đủ giáo viên để bố trí việc dạy học 2 buổi/ngày. Tuy nhiên trước nhu cầu của phụ huynh, học sinh, nhiều cơ sở giáo dục đã vận dụng linh hoạt nhiều văn bản quy định hiện hành để tiếp tục triển khai nhưng lại lâm vào cảnh nợ tiền làm thêm của giáo viên.

Hoàng Lam

 

Nguồn bài viết: Dân Trí

Thẻ
Back to top button
Close