Xã Hội

Nhiều hồ sơ cán bộ đi công tác nước ngoài bị thất lạc (?!)

 Thanh tra Chính phủ phát hiện, 26/106 cá nhân ở tỉnh Hoà Bình tham gia các đoàn ra nước ngoài theo chương trình của các bộ, ngành tổ chức và đi tham quan, du lịch nhưng không có báo cáo kết quả khi về nước. Nhiều hồ sơ bị thất lạc, khó khăn cho công tác quản lý, lưu trữ và công tác thanh tra, kiểm tra.

Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật trong việc cử đoàn đi nước ngoài của Thanh tra Chính phủ cho thấy, trong giai đoạn 2012-2016, tỉnh Hoà Bình cử 18 đoàn đi nước ngoài với 239 lượt người đi với số chi ngân sách trên 13,2 tỷ đồng; có 39 lượt/đoàn với 223 cán bộ, công chức đi nước ngoài vì việc riêng theo các dạng: Du lịch, thăm người thân, nghỉ không hưởng lương ra nước ngoài.

Kiểm tra 106/298 hồ sơ đoàn ra nước ngoài, cơ quan thanh tra thấy hồ sơ đầy đủ các tài liệu liên quan. Các đoàn đi do tỉnh Hoà Bình chủ trì đều được liên hệ trước và tham vấn ý kiến Đại sứ quán của Việt Nam tại các nước đoàn đến.

Dù vậy, Thanh tra Chính phủ cho rằng việc xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào hàng năm của tỉnh Hoà Bình còn mang tính hình thức và không có dự trù nguồn kinh phí thực hiện.

Nhiều hồ sơ cán bộ đi công tác nước ngoài bị thất lạc (?!) - 1

Trụ sở UBND tỉnh Hoà Bình.

Công tác đối ngoại chưa rõ nét, chưa quảng bá hình ảnh, kêu gọi xúc tiến đầu tư, thương mại, phát triển du lịch gắn liền với mục đích phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Quy định về thẩm quyền quản lý, ban hành quyết định đối với việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức chưa rõ ràng. Hiện cả Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Hoà Bình cùng có quyền ban hành quyết định, gây khó khăn trong công tác quản lý như quản lý hộ chiếu công vụ, thống kê, báo cáo, tổng hợp…

“Lãnh đạo UBND thành phố Hoà Bình và lãnh đạo Sở Y tế vẫn tham gia đoàn của doanh nghiệp đi nước ngoài, hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh. Một số đoàn có đối tượng chưa phù hợp với tiêu chuẩn, chuyên môn, nghiệp vụ hoặc với nội dung làm việc”- kết luận chỉ rõ.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ một số đơn vị có quyết định cử người tham gia đoàn đi nước ngoài nhưng không đầy đủ kế hoạch chi tiết, lịch trình làm việc cụ thể (Sở NN&PTNT, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch). Tại Sở NN&PTNT, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương có nhiều cán bộ, công chức sau khi đi nước ngoài nhưng chưa có báo cáo kết quả.

“Có 26/106 cá nhân tham gia các đoàn ra theo chương trình của các bộ, ngành tổ chức và đi tham quan, du lịch nhưng không có báo cáo kết quả khi về nước (24,5% số hồ sơ được kiểm tra). Còn nhiều hồ sơ bị thất lạc, khó khăn cho công tác quản lý, lưu trữ và công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng”- Thanh tra Chính phủ nêu.

Đáng chú ý, cơ quan thanh tra còn phát hiện việc quản lý hộ chiếu công vụ của nhiều đơn vị trong tỉnh Hoà Bình chưa thực hiện đúng quy định. Nhiều đơn vị để cá nhân tự quản lý hộ chiếu công vụ như: UBND thành phố Hoà Bình, Sở Nội vụ, Sở NN&PTNT, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Thế Kha

Nguồn bài viết: Dân Trí

Thẻ
Back to top button
Close