Xã Hội

Nhiều ý kiến xung quanh việc tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp

 Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội đề nghị nghiên cứu, quy định cụ thể về việc tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp, bảo đảm tính khả thi, khắc phục những vướng mắc của luật hiện hành và tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật.

Chiều 6/6, trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), ông Võ Trọng Việt – Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho biết, có nhiều ý kiến xung quanh việc tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp quy định tại Điều 17 dự thảo luật.

Nhiều ý kiến xung quanh việc tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp - 1

Ông Võ Trọng Việt – Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội.

Cụ thể, Điều 17 quy định, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đề án, kế hoạch, xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ của địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sự phù hợp về quy mô lao động, tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp với tổ chức, hoạt động của Dân quân tự vệ, cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tổ chức tự vệ khi có đủ các điều kiện sau: Đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của UBND cấp tỉnh, cấp huyện và sự chỉ huy của cơ quan quân sự địa phương các cấp; đã hoạt động từ đủ 12 tháng trở lên; có số lượng người thực hiện hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên để tổ chức ít nhất 1 tiểu đội tự vệ; theo yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, đề án, kế hoạch tổ chức Dân quân tự vệ của địa phương. Chính phủ sẽ quy định chi tiết điều này.

“Một số ý kiến cho rằng, việc tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp như Điều 17 dự thảo luật là khó khả thi”- ông Việt nói.

Theo quy định của Hiến pháp, Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan hiện nay ở nước ta có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, nên việc tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp, nhất là trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) khó bảo đảm phù hợp với vị trí, chức năng của lực lượng tự vệ “là lực lượng bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước”.

Cũng có ý kiến đề nghị sửa lại điều này theo hướng quy định cụ thể đối với từng loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh.

Ý kiến khác băn khoăn về quy định “đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng”, vì nhiều tổ chức Đảng trong doanh nghiệp không giữ vai trò quyết định đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh; đề nghị nghiên cứu mô hình tổ chức lực lượng Tự vệ ở các cụm hoặc khu công nghiệp.

“Có ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp chưa tổ chức Tự vệ phải tổ chức cho người lao động của doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ ở địa phương”- ông Việt thông tin.

Uỷ ban Quốc phòng An ninh đề nghị nghiên cứu các ý kiến trên để quy định cụ thể hơn, bảo đảm tính khả thi, khắc phục những vướng mắc của luật hiện hành và tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật về quyền, nghĩa vụ của mình trong nền kinh tế thị trường.

Điều 8 dự thảo luật quy định độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình gồm:

  1. Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia Dân quân tự vệ thì có thể kéo dài đến hết 50 tuổi đối với nam, đến hết 45 tuổi đối với nữ.
  2. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ là 4 năm. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác quốc phòng của địa phương, cơ quan, tổ chức có thể kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ không quá 2 năm; đối với tự vệ và chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ có thể được kéo dài hơn, nhưng không quá độ tuổi quy định tại khoản 1 Điều này.
  3. Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện nơi chưa tổ chức đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định kéo dài độ tuổi và thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Thế Kha

Nguồn bài viết: Dân Trí

Thẻ
Back to top button
Close