Giáo Dục

Sở GD&ĐT Cần Thơ bổ nhiệm hàng loạt cán bộ sai quy định

 Có 6/24 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đáp ứng về điều kiện, tiêu chuẩn đào tạo, 23/24 trường hợp chưa đúng trình tự, thủ tục, 3/3 trường hợp xử lý kỷ luật chưa đúng trình tự, thủ tục.

Sở GDĐT Cần Thơ bổ nhiệm hàng loạt cán bộ sai quy định - 1

Sở Giáo dục & Đào tạo Cần Thơ – nơi có nhiều cán bộ bổ nhiệm sai quy trình.

Cuối năm 2019, Sở Nội vụ TP Cần Thơ đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ và quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc sở GD&ĐT.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Sở GD&ĐT không thực hiện việc rà roát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo hướng dẫn của ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý, tại thời điểm thực hiện quy trình có 6/24 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

Có 23/24 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý thực hiện không đúng trình tự, thủ tục theo quy định, trong đó có 6 trường hợp bổ nhiệm và 17 trường hợp bổ nhiệm lại.

Về công tác xử lý kỷ luật, có 3/3 trường hợp xử lý kỷ luật công chức, viên chức chưa đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị định 34/2011 của Chính phủ.

Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ kết luận: Giám đốc Sở GD&ĐT chưa thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện dân chủ nội bộ cơ quan.

Chưa thực hiện thông báo công khai theo quy định đối với các kế hoạch điều động các chức danh lãnh đạo, quản lý; tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, xử lý kỷ luật… chưa đúng, chưa đầy đủ, thiếu tính công khai, dân chủ.

Từ những sai phạm trên, đoàn kiểm tra Sở Nội vụ Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tổ chức xem xét, kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân ban lãnh đạo Sở GD&ĐT đối với những hạn chế, thiếu sót trong công tác cán bộ và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan này.

Kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo giám đốc Sở GD&ĐT thu hồi, hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quyết định điều động, xử lý kỷ luật đối với các trường hợp không đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với 24 trường hợp.

Chủ động chấn chỉnh, rà soát lại đội ngũ công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý; trường hợp nào chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, trường hợp nào bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không đúng quy trình báo cáo Chủ tịch UBND TP.

Kết luận của Sở Nội vụ cũng nêu rõ: Nguyên nhân chính dẫn đến các hạn chế, sai sót là do Giám đốc Sở GD&ĐT chưa thật sự sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chưa thực hiện tốt, đầy đủ, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong thực hiện dân chủ của công tác cán bộ.

“Những hạn chế, thiếu sót trong công tác cán bộ và quy chế dân chủ tại Sở GD&ĐT đã tạo nên dư luận không tốt trong thời gian qua, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của một bộ phận công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, đồng thời phần nào đã ảnh hưởng đến ngành GD&ĐT của thành phố”, kết luận nêu.

Liên quan đến vụ việc, chiều 11/5, đại diện lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cho biết, Ủy ban đang xem xét, rà soát lại từng trường hợp một. Sau khi rà soát xong, có kết luận và xử lý vụ việc và sẽ cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí.

Nhóm PV

Nguồn bài viết: Dân Trí

Thẻ
Back to top button
Close