Giáo Dục

Sở GD&ĐT Nghệ An: Bồi dưỡng giáo viên qua môi trường mạng

 Sở GD&ĐT Nghệ An triển khai công tác tự bồi dưỡng qua mạng, kết hợp với tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn cho giáo viên, cán bộ quản lý trong triển khai “Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018”.

Sở GDĐT Nghệ An: Bồi dưỡng giáo viên qua môi trường mạng - 1

Giáo viên Trường THPT Nam Yên Thành thực hiện chương trình tự bồi dưỡng giáo viên.

Chiều 18/4, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, vừa qua Sở này đã thực hiện công tác tự bồi dưỡng qua mạng.   

Theo đó, nội dung các mô đun bồi dưỡng được thực hiện trên hệ thống quản lý bồi dưỡng qua mạng do Sở GD&ĐT phối hợp với Viettel Nghệ An cung cấp tài khoản bồi dưỡng cho giáo viên và cán bộ quản lý.

Việc bồi dưỡng giáo viên được thực hiện theo Công văn số 1201/BGDĐT-GDTrH ngày 8/4/2020 của Bộ GD&ĐT và Kế hoạch số 212/KH-SGDĐT ngày 7/2/2020 của Sở GD&ĐT về việc bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện “Chương trình giáo dục phổ thông 2018” trong năm 2020, thời gian phấn đấu hoàn thành đợt 1 trước ngày 1/7/2020. 

Việc tổ chức bồi dưỡng được triển khai cụ thể cho hai đối tượng là giáo viên và cán bộ quản lý. Trong đó tổ chức bồi dưỡng cho tất cả giáo viên nội dung mô đun 1, theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT với thời lượng 40 tiết”, ông Nguyễn Trọng Hoàn cho biết. 

Cũng theo ông Hoàn, đối với cán bộ quản lý, tổ chức bồi dưỡng theo nội dung mô đun 1. 

“Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông”, cùng với thời lượng 40 tiết. Việc bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý được thực hiện theo hình thức tự bồi dưỡng qua mạng kết hợp với tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường hoặc cụm trường. 

Các Phòng GD&ĐT, các nhà trường huy động và bảo đảm chế độ, điều kiện cho đội ngũ giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT tại Công văn 3587/BGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2019”. Trong đó phải chú trọng đến công tác tự bồi dưỡng qua môi trường mạng”, ông Hoàn cho biết thêm. 

Nội dung các mô đun bồi dưỡng được thực hiện trên hệ thống quản lý bồi dưỡng qua mạng do Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp với Viettel Nghệ An cung cấp tài khoản bồi dưỡng cho giáo viên và cán bộ quản lý, thông qua phần mềm Quản lý nhà trường của Viettel (SMAS 3.5) được đồng bộ lên hệ thống bồi dưỡng LMS/TEMIS do Viettel xây dựng.

Nguyễn Phê 

Nguồn bài viết: Dân Trí

Thẻ
Back to top button
Close