Xã Hội

Thanh Hóa chi hơn 40,5 tỷ đồng để tinh giản biên chế gần 300 người

 Tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt số lượng và nguồn kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế đợt 2, năm 2019. Theo đó, địa phương này sẽ chi hơn 40,5 tỷ đồng cho việc thực hiện tinh giản biên chế 293 người.

Theo đó, ngày 26/6, bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định  số 2530/QĐ-UBND về việc phê duyệt số lượng tinh giản biên chế đối với 293 người, theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ trong đợt 2 năm 2019.

Trong đó, khối hành chính có 55 người; khối sự nghiệp công lập trong biên chế, được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí là 232 người; khối sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính theo Khoản 3, Điều 6, Nghị định 108/NĐ-CP là 2 người; khối đảng, đoàn thể 4 người.

Để thực hiện việc tinh giản biên chế trong đợt 2 năm 2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự toán tổng kinh phí thực hiện là hơn 40,5 tỷ đồng.

Trong đó, dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế cho 277 người nghỉ hưu trước tuổi là hơn 38,2 tỷ đồng; kinh phí cho thôi việc ngay đối với 16 người là gần 2,3 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/NĐ-CP do ngân sách Nhà nước đảm bảo từ nguồn cải cách tiền lương trong dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019 cho 291 người là hơn 40,3 tỷ đồng; kinh phí thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập cho 2 người là hơn 230 triệu đồng.

Bà Lê Thị Thìn giao giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quyết định này, thực hiện rà soát lại các đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn để thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật về tinh giản biên chế.

Đồng thời, giao Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện và báo cáo quyết toán kinh phí theo quy định của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Duy Tuyên

Nguồn bài viết: Dân Trí

Thẻ
Back to top button
Close