Giáo Dục

Thanh Hóa: Xử lý người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm đạo đức nhà giáo

 Không chỉ giáo viên, nhân viên, người lao động có hành vi vi phạm đạo đức, bạo hành thể chất, tinh thần học sinh bị xử lý mà người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo cũng bị xử lý nghiêm.

Theo Sở GD&ĐT Thanh Hóa, thời gian vừa qua, tại một số địa phương trên cả nước đã xảy ra tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh nhà giáo, tác động xấu đến môi trường giáo dục và gây bức xúc trong ngành và trong dư luận xã hội.

Nhằm khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, nâng cao đạo đức, chấn chỉnh tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, bà Phạm Thị Hằng – Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu các cơ quan quản lý giáo dục và cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành thực hiện nghiêm quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường…

Trong đó, yêu cầu các Phòng GD&ĐT, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn quán triệt nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, quy chế làm việc và quy tắc ứng xử của đơn vị tới tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh thuộc thẩm quyền quản lý.

Bên cạnh đó, bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên cách nhận diện và phòng ngừa những tình huống, nguy cơ có thể dẫn đến hành vi vi phạm đạo đức, hỗ trợ tư vấn tâm lý cho nhà giáo và học sinh khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời, kiểm tra nền nếp, kỷ cương trường học; xử lý nghiêm giáo viên, nhân viên, người lao động có hành vi vi phạm đạo đức, hành vi bạo hành thể chất, tinh thần học sinh; xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ việc vi phạm…

Cùng với đó, cần phát hiện, vinh danh và tuyên truyền nhằm nhân rộng những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, tận tụy, hết lòng vì học sinh để lan tỏa tại địa phương và trong toàn ngành.

Đối với các cơ sở giáo dục rà soát và bổ sung nội dung thực hiện đạo đức nhà giáo trong quy chế hoạt động của đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên hàng năm theo quy định.

Với những giáo viên vi phạm, tùy theo mức độ vi phạm, căn cứ quy định của pháp luật để tạm dừng việc giảng dạy, bố trí làm công việc khác để chờ xử lý hoặc xem xét đưa vào diện tinh giản biên chế, chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động.

Cán bộ quản lý, đặc biệt là người đứng đầu các cơ ở giáo dục phải gương mẫu, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh thuộc đơn vị mình quản lý thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức, nền nếp, kỷ cương trường học; có biện pháp ngăn ngừa, can thiệp hỗ trợ kịp thời không để xảy ra tình trạng giáo viên, nhân viên và người lao động vi phạm đạo đức.

Đặc biệt, thầy giáo, cô giáo phải có ý thức và trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, uy tín, danh dự nhà giáo; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Duy Tuyên

 

Nguồn bài viết: Dân Trí

Thẻ
Back to top button
Close