Giáo Dục

Thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân được nâng tới 16,5 điểm

 Trong 17 thí sinh ở Hòa Bình “gian lận” điểm thi vào Học viện Cảnh sát nhân nhân đã bị trả về có những em được nâng tới 16,5 điểm như thí sinh T.A.Đ và em này đã trở thành Thủ khoa của trường.

Cụ thể, thí sinh T.A.Đ có điểm thi tốt nghiệp chấm lần đầu như sau: Toán 9,2, Lý, 9,5, Hóa 3,75, ngoại ngữ 9,2.

Điểm chấm thẩm định lại bị tụt xuống 16,5 điểm. Cụ thể: Toán 4,2, Lý, 5,5, Hóa 3,75, ngoại ngữ 2,4.

Thí sinh T.A.Đ xét tuyển theo khối A1 (Toán, Lý, Anh) nên đạt 27,9 điểm cộng với 0,75 điểm ưu tiên khu vực và đã trở thành Thủ khoa khối A1 của Học viện Cảnh sát nhân dân.

Ngoài ra, thí sinh B.T.C  ở Hòa Bình xét tuyển vào Học viện Cảnh sát được nâng cao nhất là 17,1 điểm.

Trong đó, 3 môn xét tuyển gồm Toán, Lý, Hóa chấm lần đầu như sau: Toán 8,8, Lý 8,25, Ngoại ngữ 9. Điểm chấm thẩm định lại thì chỉ còn: Toán 4,8, Lý 1,75, ngoại ngữ 2,4.

Nhiều thí sinh khác trong danh sách 17 thí sinh có mức điểm được nâng lên từ 6 đến 16,5 điểm.

Trước đó, Bộ Công an đã trả về tỉnh Hòa Bình 28 thí sinh Hòa Bình không đủ điểm trúng tuyển sau khi chấm thẩm định lại của Bộ GD&ĐT, trong đó có 17 em ở Học viện Cảnh sát nhân dân; 9 em đang học Học viện An ninh nhân dân và 2 em học Đại học Phòng cháy chữa cháy. 

Các thí sinh này đã được bàn giao về các đơn vị sơ tuyển để xử lý theo đúng quy định.

Hồng Hạnh

Nguồn bài viết: Dân Trí

Thẻ
Back to top button
Close